جدیدترین محصولات ما :

sodium-selenate-500x500

سدیم سلنات

سدیم سلنات یک ترکیب غیر معدنی با فرمول Na2SeO است این ماده ای جامدات محلول در آب و سفید است. Decahydrate یک عنصر رایج در مولتی ویتامین ها و خوراک دام به عنوان منبع سلنیوم است. نمک بدون آب در تولید برخی شیشه ها