جدیدترین محصولات ما :

آنتی اکسیدان TBHQ

آنتی اکسیدان TBHQ

تاریخچه شناسایی آنتی اکسیدان‌ها بر می‌گردد به اوایل قرن‌های ۱۹ و ۲۰ که کارشناسان علوم پزشکی به بحث و تبادل در مورد آنها پرداخته‌اند و اما TBHQ  چیست؟ بنا به تعریف رسمی موسسه ملی بهداشت عبارتست از یک پ