نوشته های مرتبط با :

پتاسیم آمینو بنزوئیک اسید

تصویر آمینو اسید بنزوئیک

آمینو اسید بنزوئیک

ایزومر اسید آمینو بنزوئیک که با پتریدین و اسید گلوتامیک همراه با اسید فولیک تشکیل می‌شود. اسید آمینو بنزوئیک یا اسید 4-آمینوبنزوئیک یا به سادگی PABA یک ترکیب ارگانیک با...
فهرست
Call Now Buttonتماس