جدیدترین محصولات ما :

خرید پر سولفات پتاسیم

پرسولفات پتاسیم

پر سولفات پتاسیم پر سولفات پتاسیم یا KPS یک کریستال بی‌رنگ شفاف و اکسیدکننده قوی است. پتاسیم‌پرسولفات یا همان پتاسیم پروکسیدی سولفات نوعی ترکیب معدنی جامد سفید رنگ است که به نسبت کم محلول در آب سرد بوده، ولی در

 Call Now Buttonتماس