نوشته های مرتبط با :

پرمنگنات پتاسیم خوراکی

تصویر پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم ترکیب بسیار محلول در آب با کریستال‌های بنفش و طعم شیرین است. غیر قابل اشتعال، اما سوختن مواد قابل احتراق را تسریع می‌کند. تماس با مواد قابل احتراق...
فهرست
Call Now Buttonتماس