جدیدترین محصولات ما :

فروش پلی اتیلن گلایکول

پلی اتیلن گلایکول‌ PEG 400

پلی اتیلن گلایکول‌ها از اکسید اتیلن مایع و آب تولید می شوند و دارای مشتقات مختلف می‌باشند. پی ای جی ها همراه با بسیاری از مشتقات غیر فعال آنها به صورت گسترده ای در صنایع آرایشی بهداشتی به عنوان سورفکتا