جدیدترین محصولات ما :

فروش پودرتالک،قیمت پودر تالک،خرید پودر تالک

پودر تالک دارویی

پودر تالک دارویی تالک نرمترین ماده معدنی روی زمین است. پودر تالک یک ماده معدنی است که عمدتا از منیزیم، سیلیکن و اکسیژن تشکیل شده است. به عنوان یک پودر، رطوبت خوبی را جذب می کند و به کاهش اصطکاک کمک می