جدیدترین محصولات ما :

polyvinyl-acetate-500x500

پلی وینیل استات PVAc

پلی وینیل استات یا (PVA، PVAc، poly (etenyl ethanoate): بیشتر به عنوان چسب چوب، شناخته می شود و  یک پلیمر مصنوعی لاستیکی با فرمول (C4H6O2) n متعلق به خانواده پلی وینیل الکل است. درجه پلیمریزاسیون پلی وینیل