جدیدترین محصولات ما :

روغن-جوجوبا

روغن جوجوبا

روغن جوجوبا گیاه جوجوبا یک گیاه خشن و گیاه چند ساله است که در شمال امریکا رشد می کند. نه تنها در اقیانوس ها بلکه در  مناطق بیابانی که می توانند اکثر موجودات زنده را بکشد، رشد می کند. از این گیاه میتوان روغن

فروش جوجوبا، خرید جوجوبا

جوجوبا

جوجوبا گیاه جوجوبا یک گیاه خشن و چند ساله است که در شمال آمریکا رشد می کند. مغز گیاه جوجوبا را می توان به روغن تبدیل کرد. روغن جوجوبا به اندازه کافی ملایم است که به عنوان یک روغن حامل(مانند روغن نارگیل) برا