جدیدترین محصولات ما :

44_0ed96

کاراگینان

نام تجاری : carrageenan شکل ظاهری : پودری سفید رنگ کاراگینان  عصاره ای از جلبک دریایی قرمز است که معمولا به عنوان موریل ایرلندی شناخته می شود. این جلبک دریایی خوراکی بومی جزایر بریتانیا است، که در صدها س