نوشته های مرتبط با :

کلسیم کربنات

تصویر کربنات

کربنات

بیشتر کربنات های آشنا نمک هایی هستند که با واکنش یک باز معدنی (به عنوان مثال هیدروکسید فلزی) با کربنیک اسید تشکیل می شوند. انواع معمول زمانی تشکیل می شوند...
فهرست
Call Now Buttonتماس