جدیدترین محصولات ما :

گلایسین

نام ماده: گلایسین Glycine فرمول شیمیایی:  C2H5NO2 اسامی دیگر: آمینو استیک اسید، گلیکو آمین، آمیتون گلایسین از آمینو اسیدهای غیر ضروری است و طعم شیرینی دارد که از هیدرولیز پروتئین ها بدست می آید. گلایسین در آب مح