جدیدترین محصولات ما :

گلوکز

گلوکز از کلمه یونانی برای “شیرین” آمده است. این یک نوع شکر از غذاهایی است که می خورید و بدن شما از آن برای انرژی استفاده می کند. گلوکز خون یا قند خون از طریق جریان خون شما به سلول ها منتقل می شود.