نوشته های مرتبط با :

AHA

تصویر آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

آلفا هیدروکسی اسید، یا اسیدهای هیدروکسی آلفا (AHAs)، یک کلاس از ترکیبات شیمیایی هستند که از یک اسید کربوکسیلیک جایگزین‌شده با یک گروه هیدروکسیل در کربن مجاور تشکیل شده است....
فهرست
Call Now Buttonتماس