جدیدترین محصولات ما :

HEC

HEC چیست؟ هیدروکسی اتیل سلولز یک عنصر رایج در ترکیبات مراقبت از پوست است. این ماده به عنوان یک اتصال دهنده، یک تثبیت کننده امولسیون، یک فیلم سابق و عامل افزایش دهنده چسبندگی عمل می کند. هیدروکسی اتیل سلولز