جدیدترین محصولات ما :

hhh

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) یک پلیمر به دست آمده از گیاهان است کد آن E464 است هیدروکسی پروپیل متیل سلولز جامد است و ظاهر کمی از سفید تا بژ است و ممکن است به گرانول تبدیل شود. این ترکیب هنگامی که در آب

 Call Now Buttonتماس