جدیدترین محصولات ما :

Uhličitan_barnatý

کربنات باریم

کربنات باریم یک پودر سفید است. این پودر غیر محلول در آب است و در بیشتر اسیدها محلول است، به استثنای اسید سولفوریک.  وزن مخصوص آن ۴٫۲۷۵ است. با سوزش سمی است.کربنات باریم، BaCD3، همچنین به عنوان aserite شناخت